:: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ::
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายเดือน (สขร.1)
สรุปผลผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
เรื่อง
วันที่ประกาศ
ประกวดราคาจ้างตัดเครื่องแต่งกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 มิถุนายน 2563
(ยกเลิก)ประกวดราคาจ้างตัดเครื่องแต่งกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 พฤษภาคม 2563
ประกวดราคาซื้อยางรถยนต์และยางรถจักรยานยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
22 พฤษภาคม 2563
(ยกเลิก)ประกวดราคาซื้อยางรถยนต์และยางรถจักรยานยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
18 พฤษภาคม 2563
   

ประกาศอื่น

ประกาศราคากลาง

ประกาศร่างขอบเขต(TOR) (เผยแพร่เพื่อวิจารณ์)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศการแก้ไขสัญญา
ประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง