พิธีเปิดหลักสูตร การฝึกอบรมสำหรับนายทหารชั้นประทวนบรรจุใหม่ ศรภ. New

วันจันทร์ที่ ๒ พ.ค. ๖๕ เวลา ๐๙๓๐ น. พล.ท. ทวีศักดิ์ มณีวงศ์ ผบ.ศรภ. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร นายทหารชั้นประทวนบรรจุใหม่ใน ศรภ.ณ สโมสร น.สัญญาบัตร ศรภ. See more

พิธีปิดหลักสูตร ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๕๕New

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เม.ย. ๖๕ เวลา ๑๐๐๐ น. พล.ท. ทวีศักดิ์ มณีวงศ์ ผบ.ศรภ. เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ขกศ. รุ่นที่ ๕๕ ศรภ.ณ สโมสร น.สัญญาบัตร ศรภ. See more

พิธีเปิดหลักสูตร การรักษาความปลอดภัยรุ่นที่ ๔๘

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ต.ค. ๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ท. วัฒนะ พลจันทร์ ผบ.ศรภ. เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตร การรักษาความปลอดภัยรุ่นที่ ๔๘ ณ สโมสร รร.รปภ.ศรภ. See more

งานเกษียณอายุราชการและบุคคลดีเด่นของข้าราชการ รร.รปภ.ศรภ.

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ก.ย. ๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.อ.ยุทธกร สุภาสูรย์ รอง ผบ.รร.รปภ.ศรภ. เป็นประธานในงานเกษียณอายุราชการและมอบโล่แก่ข้าราชการ รร.รปภ. See more

การตรวจเยี่ยมการความพร้อมเตรียมการเปิดหลักสูตรฯ รร.รปภ.

วันพุธที่ ๒๒ ก.ย. ๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต. จตุรพร สุนทรนนท์ เสธฯ ศรภ. ตรวจเยี่ยมทางฝ่ายอำนวยการในการตรวจความพร้อมเตรียมการเปิดหลักสูตรข่าวกรองทางยุทธศาสตร์(ขกศ.) รุ่นที่ ๕๕ ณ รร.รปภ.ศรภ. See more

พิธีปิดหลักสูตร น.ฝขว.ร่วม บก.ทท.

หลักสูตร น.ฝขว.ร่วม บก.ทท. หลักสูตร ชั้นนายร้อย(ร.ต.-ร.อ.) See more

การประชุมคณะกรรมการการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ของ ศรภ.

พล.ต. ทวีศักดิ์ มณีวงศ์ รอง ผบ.ศรภ. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของ ศรภ. ครั้งที่ ๑/๖๔ ณ ห้องประชุมอินทุภูติ See more

หลักสูตร น.ฝขว.ร่วม บก.ทท.

หลักสูตร น.ฝขว.ร่วม บก.ทท. หลักสูตร ชั้นนายร้อย(ร.ต.-ร.อ.) See more

หลักสูตร ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์

หลักสูตร ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ หลักสูตร ชั้นนายพัน(พ.ต.-พ.อ.) See more

หลักสูตร รปภ.

หลักสูตร น.ฝขว.ร่วม บก.ทท. หลักสูตร ชั้นนายร้อย(ร.ต.-ร.อ.) See more

งานสถาปนา รร.รปภ.

รร.รปภ. จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๙๙ (รูปกิจกรรม) See more...