:: ประกาศราคากลาง หน่วย ศูนย์รักษาความปลอดภัย ::
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศร่างขอบเขต(TOR) (เผยแพร่เพื่อวิจารณ์)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศขายทอดตลาด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศเผยแพร่ สัญญา/ข้อตกลง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายเดือน (สขร.1)
ประกาศราคากลาง
ประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง
วันที่ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง
ราคากลาง(บาท)

าคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงสระว่ายน้ำประจำอาคารที่พักผู้รับการฝึกศูนย์ฝึกการปฏิบัติการข่าว ศรภ. จ.เพชรบุรี โดยวิธีคัดเลือก

14 พฤษภาคม 2562
1,788,000.-

ราคากลาง ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการพิเศษและเครื่องมือสายสื่อสาร (ระบบสื่อสารในงานการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ) โดยวิธีคัดเลือก

3 พฤษภาคม 2562
1,079,000.-

ราคากลาง จ้างซ่อมยุทโธปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการพิเศษและเครื่องมือสายสื่อสาร (ระบบสื่อสารในงานการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ) โดยวิธีคัดเลือก

1 พฤษภาคม 2562
1,064,000.-

ราคากลาง จ้างก่อสร้างโรงจอดรถปฏิบัติการหลังคาสูง โดยวิธีคัดเลือก

18 เมษายน 2562
5,971,000.-

ราคากลาง ซื้อระบบค้นหาอาวุธและวัตถุระเบิดด้วยเทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุ โดยวิธีคัดเลือก

29 มีนาคม 2562
50,000,000.-

ราคากลาง จ้างซ่อมยุทโธปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการพิเศษและเครื่องมือสายสื่อสาร (ระบบสื่อสารในงานการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ) โดยวิธีคัดเลือก

15 มีนาคม 2562
1,064,400.-

ราคากลาง ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการพิเศษและเครื่องมือสายสื่อสาร (ระบบสื่อสารในงานการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ) โดยวิธีคัดเลือก

8 มีนาคม 2562
1,073,000.-

ราคากลาง ซื้อระบบตรวจจับวัตถุต้องสงสัย โดยวิธีคัดเลือก

1 มีนาคม 2562
36,000,000.-

ราคากลาง ซื้อระบบเป้าซ่อมยิงแบบอัตโนมัติ โดยวิธีคัดเลือก

1 มีนาคม 2562
49,800,000-

ราคากลาง ซื้อยางรถยนต์และยางรถจักรยานยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 กุมภาพันธ์ 2562
2,494,494.-

ราคากลาง จ้างก่อสร้างโรงจอดรถปฏิบัติการหลังคาสูง โดยวิธีคัดเลือก

20 กุมภาพันธ์ 2562
5,971,000.-

ราคากลาง จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ประจำอาคาร ศกฬ.บก.ทท. 17 รามอินทรา โดยวิธีคัดเลือก

29 มกราคม 2562
518,000.-

ราคากลาง ซื้อกระสุนปืนพก ขนาด 9 มม.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 มกราคม 2562
1,602,250.-

ราคากลาง จ้างเหมาบริการปรนนิบัติบำรุงและซ่อมแก้่ไขระบบเครื่องหาทิศ โดยวิธีคัดเลือก

26 ธันวาคม 2561
5,622,000.-

ราคากลาง จ้างเหมาบริการปรนนิบัติบำรุงและซ่อมแก้ไขสถานีข่าวกรองทางการสื่อสารเคลื่อนที่ โดยวิธีคัดเลือก

26 ธันวาคม 2561
2,382,000.-

ราคากลาง จ้างเหมาบริการปรนนิบัติบำรุงและซ่อมแก้ไขเครื่องมือป้องกันระบบส่งกำลังสัญญาณทางการสื่อสาร โดยวิธีคัดเลือก

26 ธันวาคม 2561
1,718,980.-

ราคากลาง จ้างเหมาบริการปรนนิบัติบำรุงและซ่อมแกัไขระบบสืบค้นและรวบรวมข่าวสารจกากเครือข่ายออนไลน์ โดยวิธีคัดเลือก

25 ธันวาคม 2561
4,418,000.-

ราคากลาง ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เครื่องมือป้องกันระบบส่งกำลังสัญญาณทางการสื่อสาร โดยวิธีคัดเลือก

25 ธันวาคม 2561
2,196,000.-

ราคากลาง จ้างเหมาบริการปรนนิบัติบำรุงและซ่อมแก้ไขระบบรวบรวมข้อมูลข่าวกรองทางการสื่อสารแบบดิจิทัล โดยวิธีคัดเลือก

18 ธันวาคม 2561
3,297,500.-

ราคากลาง จ้างเหมาบริการปรนนิบัติบำรุงและซ่อมแก้ไขชุดอุปกรณ์วิเคราะห์สัญญาณ โดยวิธีคัดเลือก

18 ธันวาคม 2561
1,638,000.-

ราคากลาง ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ระบบเครื่องหาทิศ โดยวิธีคัดเลือก

12 ธันวาคม 2561
806,742.-

ราคากลาง ซื้ออุปกรณ์สายสื่อสาร (4 รายการ) โดยวิธีคัดเลือก

6 ธันวาคม 2561
18,917,200.-

ราคากลาง ซ์้อระบบสั่งการและรวบรวมข้อมูลแบบเคลื่อนที่ โดยวิธีคัดเลือก

6 ธันวาคม 2561
15,998,760.-

ราคากลาง ซื้อระบบรวมข่ายและควบคุมสั่งการเคลื่อนที่ โดยวิธีคัดเลือก

6 ธันวาคม 2561
30,462,900.-

ราคากลาง ซื้อระบบรักษาความปลอดภัยอาคารปฏิบัติงานด้านการข่าว โดยวิธีคัดเลือก

6 ธันวาคม 2561
1,998,900.-

ราคากลาง ซื้อระบบตรวจสอบตำแหน่งพิกัดของโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยวิธีคัดเลือก

6 ธันวาคม 2561
9,370,000.-

ราคากลาง ซื้อกล้องตรวจการณ์กลางคืน โดยวิธีคัดเลือก

6 ธันวาคม 2561
2,400,000.-

ราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารปฏิบัติงาน ชป.96 เอ.แม่สอด จ.ตาก โดยวิธีคัดเลือก

6 ธันวาคม 2561
1,596,000.-

ราคากลาง จ้างเหมาบริการปรนนิบัติบำรุงและซ่อมแซมแก้ไขระบบกล้องวงจรปิดแบบ IPโดยวิธีคัดเลือก

3 ธันวาคม 2561
1,469,955.-

ราคากลาง จ้างก่อสร้างโรงจอดรถปฏิบัติการหลังคาสูง โดยวิธีคัดเลือก

30 พฤศจิกายน 2561
5,971,000.-

ราคากลาง จ้างเหมาบริการปรนนิบัติบำรุงและซ่อมแก้ไขระบบป้องกันอัคคีภัย โดยวิธีคัดเลือก

27 พฤศจิกายน 2561
520,000.-

ราคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ พื้นที่ 34 ลาดปลาเค้า โดยวิธีคัดเลือก

20 พฤศจิกายน 2561
590,800.-

ราคากลาง ซื้อระบบรวบรวมและติดตามเป้าหมายทางการสื่อสาร โดยวิธีคัดเลือก

20 กันยายน 2561
48,000,000.-

ราคากลาง จ้างซ่อมแซมห้องประชุมอมาตยกุล โดยวิธีคัดเลือก

17 กันยายน 2561
3,000,000.-

ราคากลาง ซื้อระบบควบคุมระบบงานข่าวกรอง โดยวิธีคัดเลือก

12 กันยายน 2561
36,270,000.-

ราคากลาง ซื้อระบบตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยพื้นที่ควบคุม โดยวิธีคัดเลือก

12 กันยายน 2561
16,590,000.-

ราคากลาง ซื้อระบบค้นหาและวิเคราะห์เป้าหมายด้านการข่าว โดยวิธีคัดเลือก

12 กันยายน 2561
38,000,000.-

ราคากลาง ระบบตรวจสอบข่าวกรองทางการสื่อสารในระบบสื่อสารชนิดเซลลูลาร์ โดยวิธีคัดเลือก

11 กันยายน 2561
65,000,000.-

ราคากลาง ซื้อระบบรวบรวมและติดตามเป้าหมายทางการสื่อสาร โดยวิธีคัดเลือก

11 กันยายน 2561
48,000,000.-

ราคากลาง ซื้อระบบรวบรวมข่าวกรองทางการสื่อสารในระบบดิจิทัล โดยวิธีคัดเลือก

11 กันยายน 2561
45,000,000.-

ราคากลาง ซื้อระบบปฏิบัติการรวบรวมและวิเคราะห์ข่าวกรองเชิงรุก โดยวิธีคัดเลือก

11 กันยายน 2561
98,000,000.-

ราคากลาง จ้างซ่อมแซมอาคาร หมายเลข 608 โดยวิธีคัดเลือก

11 กันยายน 2561
1,680,000.-

ราคากลาง ซื้อระบบสั่งการและรวบรวมข้อมูลแบบเคลื่อนที่ โดยวิธีคัดเลือก

10 กันยายน 2561
15,998,760.-

ราคากลาง ซื้อกล้องตรวจการณ์กลางคืน โดยวิธีคัดเลือก

10 กันยายน 2561
2,400,000.-

ราคากลาง จ้างซ่อมแซมอาคารปฏิบัติงาน สน.ส.วจ.ป.น. จ.ปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก

10 กันยายน 2561
1,786,000.-

ราคากลาง จ้างซ่อมอาคารปฏิบัติงาน สน.ส.วจ.ข.ก. จ.ขอนแก่น โดยวิธีคัดเลือก

10 กันยายน 2561
950,000.-

ราคากลาง จ้างซ่อมแซมอาคารหมายเลข 201-301 โดยวิธีคัดเลือก

10 กันยายน 2561
600,000.-

ราคากลาง จ้างซ่อมแซมอาคารปฏิบัติงาน ชป.96 อ.แม่สอด จ.ตาก โดยวิธีคัดเลือก

10 กันยายน 2561
1,596,000.-

ราคากลาง จ้างซ่อมแซมบ้านปลอดภัยภัย ชป.331 จ.พิษณุโลก โดยวิธีคัดเลือก

10 กันยายน 2561
600,000.-

ราคากลาง จ้างซ่อมแซมบ้านปลอดภัย ชป.1232 จ.เชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก

10 กันยายน 2561
1,054,000.-

ราคากลาง จ้างซ่อมแซมอาคารปฏิบัติงาน สน.ส.วจ.ล.ป. จ.ลำปาง โดยวิธีคัดเลือก

10 กันยายน 2561
800,000.-

ราคากลาง จ้างซ่อมแซมอาคารปฏิบัติงาน ชป.106 จ.มุกดาหาร โดยวิธีคัดเลือก

10 กันยายน 2561
511,000.-

ราคากลาง จ้างซ่อมแซมอาคารปฏิบัติงานชุดประสานงาน-รายงานข่าว กปช.จต.โดยวิธีคัดเลือก

10 กันยายน 2561
614,000.-

ราคากลาง ซื้อระบบรวมข่ายและควบคุมสั่งการเคลื่อนที่ โดยวิธีคัดเลือก

10 กันยายน 2561
30,462,900.-

ราคากลาง ซื้อระบบตรวจสอบตำแหน่งพิกัดของโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยวิธีคัดเลือก

7 กันยายน 2561
9,370,000.-

ราคากลาง ซื้อระบบรักษาความปลอดภัยอาคารปฏิบัติงานด้านการข่าว โดยวิธีคัดเลือก

7 กันยายน 2561
2,000,000.-

ราคากลาง จ้างซ่อมแซมบ้านปลอดภัย ชป.14 จ.นราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก

6 กันยายน 2561
990,000.-

ราคากลาง จ้างซ่อมแซมอาคารปฏิบัติงาน ชป.910 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 กันยายน 2561
500,000.-

ราคากลาง จ้างซ่อมแซมบ้านปลอดภัย ชป.312 จ.นครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก

5 กันยายน 2561
900,000.-

ราคากลาง จ้างซ่อมแซมอาคารปฏิบัติงานและกองร้อยรักษาการณ์ ศรภ.สน.จชต.จ.ปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก

5 กันยายน 2561
1,980,000.-

ราคากลาง ซื้อระบบปฏิบัติการด้านการข่าวกรองรับส่งข้อมมูลภาพและเสียงแบบดิจิทัลติดตั้งบนยานพาหนะ โดยวิธีคัดเลือก

4 กันยายน 2561
49,000,000.-

ราคากลาง ซื้ออุปกรณ์สายสื่อสาร (๔ รายการ) โดยวิธีคัดเลือก

4 กันยายน 2561
18,917,200.-

ราคากลาง จ้างซ่อมและปรับปรุงเป้าพลิก และเป้าวิ่ง สนามยิงปืน ศูนย์รักษาความปลอดภัย โดยวิธีคัดเลือก

3 กรกฎาคม 2561
673,000.-

ราคากลาง ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เป้าพลิก และเป้าวิ่ง สนามยิงปืน ศูนย์รักษาความปลอดภัย โดยวิธีคัดเลือก

3 กรกฎาคม 2561
660,000.-

ราคากลาง จ้างซ่อมยุทโธปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการพิเศษและเครื่องมือสายสื่อสาร (เครื่องตัดสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ แบบกระเป๋าหิ้ว) โดยวิธีคัดเลือก

17 พฤษภาคม 2561
1,680,000.-

ราคากลาง ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ระบบเครื่องหาทิศ

11 พฤษภาคม 2561
902,900.-

ราคากลาง งานซ่อมแซมและปรับปรุงลาน ค.ส.ล. และ โรงจอดรถด้านข้างอาคารหมายเลย 112 โดยวิธีคัดเลือก

25 เมษายน 2561
1,999,900.-

ซื้อกล้องตรวจการณ์ระยะไกล พร้อมโปรแกรมตรวจจับและวิเคราะห์ใบหน้า โดยวิธีคัดเลือก

20 เมษายน 2561
8,491,500

ซื้อระบบควบคุมการนำเสนอภาพและเสียง แบบ Digital โดยวิธีคัดเลือก

5 เมษายน 2561
10,936,000

ระกวดราคาซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสารสนเทศ ศูนย์รักษาความปลอดภัย (96 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 เมษายน 2561
8,999,848

ราคากลาง ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 มีนาคม 2561
465,456.30

ราคากลาง ซื้อแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 มีนาคม 2561
298,912.17

ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการพิเศษและเครื่องมือสายสื่อสาร(เครื่องมือสื่อสารทางวิทยุ)(3รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

7 มีนาคม 2561
1,799,400.-

ซื้อโปรแกรมสืบค้นและตรวจสอบข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ โดยวิธีคัดเลือก

2 มีนาคม 2561
6,410,000.-

ซื้อโปรแกรมตรวจสอบและติดตามข้อมูลตำแหน่งพิกัดทางภูมิศสตร์ โดยวิธีคัดเลือก

2 มีนาคม 2561
7,890,000.-

ราคากลาง จ้างซ่อมยานพาหนะ รวม 4 คัน จำนวน 48 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 กุมภาพันธ์ 2561
134,290.-

ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ระบบสารสนเทศสำหรับการฝึกศึกษา โรงเรียนรักษาความปลอดภัย (43 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

21 กุมภาพันธ์ 2561
1,000,000.-

ราคากลาง จ้างซ่อมยานพาหนะ รวม 5 คัน จำนวน 49 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 กุมภาพันธ์ 2561
370,994.68

ราคากลาง ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการพิเศษและเครื่องมือสายสื่อสาร(ระบบรักษาความปลอดภัยสถานที่)(2 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

15 กุมภาพันธ์ 2561
998,480.-

(ยกเลิก)ราคากลาง ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสารสนเทศ ศูนย์รักษาความปลอดภัย (96 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 กุมภาพันธ์ 2561
8,999,848.-

ราคากลาง ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 กุมภาพันธ์ 2561
499,974.24

ราคากลาง จ้างซ่อมยานพาหนะ รวม 5 คัน จำนวน 62 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 กุมภาพันธ์ 2561
249,450.-

ราคากลาง จ้างซ่อมยานพาหนะ รวม 5 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 กุมภาพันธ์ 2561
487,352.90

ราคากลาง จ้างซ่อมยานพาหนะ รวม 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 กุมภาพันธ์ 2561
265,294.73

ราคากลาง ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการด้านการข่าวส่งสัญญาณแบบไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 กุมภาพันธ์ 2561
265,280.-

ราคากลาง ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการพิเศษและเครื่องมือสายสื่อสาร(เครื่องมือปฏิบัติการด้านการภาพและเสียง)(34 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

9 กุมภาพันธ์ 2561
1,579,470.-

ราคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมแซมและเปลี่ยนหลังคาคลุมสระว่ายน้ำศูนย์กีฬา บก.ทท.(ลาดปลาเค้า) โดยวิธีคัดเลือก

7 กุมภาพันธ์ 2561
1,179,000.-

ราคากลาง ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการพิเศษและเครื่องมือสายสื่อสาร(เครื่องมือสื่อสารทางสาย)(2 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

6 กุมภาพันธ์ 2561
3,370,400

ราคากลาง ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ระบบสารสนเทศสำหรับการฝึกศึกษา โรงเรียนรักษาความปลอดภัย (43 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

1 กุมภาพันธ์ 2561
1,000,000.-

ราคากลาง ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 มกราคม 2561
499,974.24

ราคากลาง ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการพิเศษและเครื่องมือสายสื่อสาร(ระบบสื่อสารในงานการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ)(5 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 มกราคม 2561
925,870.-

(ยกเลิกดำเนินการใหม่) ราคากลาง ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการพิเศษและเครื่องมือสายสื่อสาร(ระบบรักษาความปลอดภัยสถานที่)(2 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 มกราคม 2561
998,480.-

(ยกเลิกดำเนินการใหม่) ราคากลาง ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการพิเศษและเครื่องมือสายสื่อสาร(เครื่องมือปฏิบัติการด้านการภาพและเสียง)(34 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 มกราคม 2561
1,579,470.-

ราคากลาง จ้างปรนนิบัติบำรุงและซ่อมแก้ไขระบบเฝ้าตรวจ เฝ้าระวัง ค้นหา และรับสัญญาณ สถานีต้นทาง ทางการสื่อสาร โดยวิธีคัดเลือก

25 มกราคม 2561
3,471,500.-

ราคากลาง จ้างปรนนิบัติบำรุงและซ่อมแก้ไขชุดอุปกรณ์วิเคราะห์สัญญาณ โดยวิธีคัดเลือก

25 มกราคม 2561
1,638,000.-

ราคากลาง จ้างปรนนิบัติบำรุงและซ่อมแก้ไขระบบเครื่องหาทิศ โดยวิธีคัดเลือก

25 มกราคม 2561
5,622,000.-

ราคากลาง จ้างเหมาบริการปรนนิบัติบำรุงและซ่อมแก้ไขระบบรวบรวมข้อมูลข่าวกรองทางการสื่อสารแบบดิจิทัล โดยวิธีคัดเลือก

24 มกราคม 2561
3,876,700.-

(ยกเลิกดำเนินการใหม่)ราคากลาง ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการพิเศษและเครื่องมือสายสื่อสาร(เครื่องมือสื่อสารทางสาย)(2 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23 มกราคม 2561
3,370,400

ราคากลาง ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการพิเศษและเครื่องมือสายสื่อสาร(เครื่องมือสื่อสารทางวิทยุ)(3 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

23 มกราคม 2561
1,799,400

ราคากลาง ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 มกราคม 2561
153,899.17

ราคากลาง ซื้ออะไหล่ยานพาหนะ ไตรมาสที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 มกราคม 2561
498,610.-

ราคากลาง ซื้อระบบตรวจตำแหน่งสัญญาณดิจิทัลแบบแสดงผลเป็นแกน 3 มิติ พร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ (1 ระบบ)โดยวิธีคัดเลือก

23 มกราคม 2561
48,970,000.-

ราคากลาง จ้างซ่อมยุทโธปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการพิเศษและเครื่องมือสื่อสาร (ระบบสื่อสารในงานการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ) (3 รายการ) โดยวิธีคัดเลือก

22 มกราคม 2561
3,475,500.-

ราคากลาง จ้างซ่อมยุทโธปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการพิเศษและเครื่องมือสื่อสาร (ระบบวิเคราะห์พร้อมส่งสัญญาณภาพและเสียง) (1 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 มกราคม 2561
487,520.-

ราคากลาง จ้างซ่อมยุทโปกรณ์ระบบเครือข่ายสนเทศ ศรภ. (เครื่องพิมพ์และเครื่องสำรองไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 มกราคม 2561
206,550.-

ราคากลาง จ้างซ่อมยานพาหนะ รวม 2 คัน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 มกราคม 2561
136,705.-

ราคากลาง จ้างซ่อมยานพาหนะ รวม 2 คัน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 มกราคม 2561
170,679.20

ราคากลาง จ้างซ่อมยุทโธปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการพิเศษและเครื่องมือสื่อสาร (ระบบติดตามอัตโนมัติสำหรับบุคคลและยานพาหนะภายนอก) (3 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 มกราคม 2561
467,000.-

ราคากลาง จ้างซ่อมยุทโธปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการพิเศษและเครื่องมือสื่อสาร (ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด)(4 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 มกราคม 2561
456,750.-

ราคากลาง ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ระบบสารสนเทศสำหรับการฝึกศึกษา
โรงเรียนรักษาความปลอดภัย  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 มกราคม 2561
1,000,000.-

ราคากลาง จ้างซ่อมยุทโธปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการพิเศษและเครื่องมือสื่อสาร (ระบบติดตามและพิสูจน์ทราบด้านการข่าวพร้อมติดตั้ง) (3 รายการ) โดยวิธีคัดเลือก

17 มกราคม 2561
648,600.-

ราคากลาง จ้างซ่อมยุทโธปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการพิเศษและเครื่องมือสื่อสาร (เครื่องตัดสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุแบบกระเป๋าหิ้ว) (3 เครื่อง) โดยวิธีคัดเลือก

17 มกราคม 2561
2,465,430.-

ราคากลาง จ้างซ่อมยุทโธปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการพิเศษและเครื่องมือสื่อสาร(ระบบตู้สาขาชุมสายโทรศัพท์)(2 รายการ)โดยวิธีคัดเลือก

17 มกราคม 2561
999,200.-

ราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 มกราคม 2561
186,500.-

ราคากลาง จ้างซ่อมยานพาหนะ รวม 4 คัน จำนวน 48 รายการ โดยวิธีเจาะจง

17 มกราคม 2561
346,710.-

ราคากลาง จ้างซ่อมยุทโธปกรณ์ระบบเคลือข่ายสารสนเทศ ศรภ (ระบบเครือข่ายข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ)(7 รายการ) โดยวิธีคัดเลือก

17 มกราคม 2561
4,793,450.-

ราคากลาง จ้างซ่อมยุทโธปกรณ์ระบบสารสนเทศสำหรับการฝึกศึกษา โดยวิธีคัดเลือก

17 มกราคม 2561
600,000.-

ราคากลาง จ้างซ่อมยานพาหนะ รวม 4 คัน จำนวน 48 รายการ โดยวิธีเจาะจง

17 มกราคม 2561
234,000.-

ราคากลาง จ้างเหมาปรนนิบัติบำรุงระบบตู้สาขาอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 มกราคม 2561
300,000.-

ราคากลาง ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 มกราคม 2561
368,347.50

ราคากลาง จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 5 คัน จำนวน 74 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 มกราคม 2561
238,500.-

ราคากลาง จ้างเหมาบริการปรนนินัติบำรุงและซ่อมแซมแก้ไขระบบป้องกันอัคคีภัย โดยวิธีคัดเลือก

9 มกราคม 2561
520,000.-

ราคากลาง จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 6 คัน จำนวน 62 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9 มกราคม 2561
245,000.-

ราคากลาง จ้างตัดชุดเครื่องแต่งกายพิเศษ (ชุดซาฟารี) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

29 ธันวาคม 2560
502,200.-

ราคากลาง จ้างตัดชุดเครื่องแต่งกายพิเศษ (ชุดสากล) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

29 ธันวาคม 2560
597,600.-

ราคากลาง จ้างเหมาบริการปรนนิบัติบำรุงและซ่อมแก้ไขสถานีข่าวกรองทางการสื่อสารเคลื่อนที่ โดยวิธีคัดเลือก

29 ธันวาคม 2560
2,382,000.-

ราคากลาง ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ระบบเครื่องหาทิศ โดยวิธีคัดเลือก

28 ธันวาคม 2560
996,758.-

ราคากลาง ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เครื่องมือป้องกันระบบส่งกำลังสัญญาณทางการสื่อสาร โดยวิธีคัดเลือก

28 ธันวาคม 2560
2,185,000.-

ราคากลาง ซื้อระบบสืบค้นและรวบรวมข่าวสารจากเครือข่ายออนไลน์ ระยะที่2 โดยวิธีคัดเลือก

27 ธันวาคม 2560
50,000,000.-

ราคากลาง จ้างซ่อมแซมป้อมรักษาการณ์ช่องทาง1 โดยวิธีคัดเลือก

27 ธันวาคม 2560
990,000.-

ราคากลาง จ้างซ่อมแซมรั้วคอนกรีตด้านทิศตะวันออก โดยวิธีคัดเลือก

27 ธันวาคม 2560
795,000.-

ราคากลาง จ้างซ่อมแซม อาคารหมายเลข 802 โดยวิธีคัดเลือก

27 ธันวาคม 2560
825,000.-

ราคากลาง จ้่างหมาบริการปรนนิบัติบำรุงและซ่อมแก้ไขเครื่องมือป้องกันระบบส่งกำลังสัญญาณทางการสื่อสาร โดยวิธีคัดเลือก

27 ธันวาคม 2560
1,694,780.-

ราคากลาง จ้างหมาบริการปรนนิบัติบำรุงและซ่อมแก้ไขเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ธันวาคม 2560
210,000.-

ราคากลาง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ธันวาคม 2560
442,466.40

ราคากลาง ซื้อแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ธันวาคม 2560
425,080.-

ราคากลาง ซื้อระบบตรวจจับคลื่นเสียงด้วยเลเซอร์ (1ระบบ) โดยวิธีคัดเลือก

26 ธันวาคม 2560
39,000,000.-

ราคากลาง ซื้อระบบสำรองไฟฟ้าสำหรับระบบเครื่องหาทิศ (1ระบบ) โดยวิธีคัดเลือก

26 ธันวาคม 2560
10,000,000.-

ราคากลาง ซื้อระบบผลิตสื่อแบบ Digital ในการต่อต้านการข่าวกรอง โดยวิธีคัดเลือก

26 ธันวาคม 2560
4,850,000.-

ราคากลาง ซื้อวัสดุสำนักงาน ไตรมาสที่ 1โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 ธันวาคม 2560
197,782.01

ราคากลาง ซื้อน้ำมันหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 ธันวาคม 2560
406,860.-

ราคากลาง จ้างซ่อมรถยนต์ รวม 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 ธันวาคม 2560
381,636.90

ราคากลาง ซื้อวัสดุเครื่องปรับอากาศ ไตรมาสที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 ธันวาคม 2560
237,507.90

ราคากลาง จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 ธันวาคม 2560
249,310.-

ราคากลาง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 ธันวาคม 2560
499,839.80
ราคากลาง ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ธันวาคม 2560
499,941.45

ราคากลาง ซื้อระบบสืบค้นและรวบรวมข่าวสารจากเครือข่ายออนไลน์ โดยวิธีคัดเลือก

21 ธันวาคม 2560
50,000,000.-

ราคากลาง ซื้อระบบรวบรวมข่าวกรองทางการสื่อสารในระบบดิจิทัล(ระบบสืบสวนและเก็บข้อมูลข่าวกรองระยะไกล) โดยวิธีคัดเลือก

21 ธันวาคม 2560
50,000,000.-

ราคากลาง ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 ธันวาคม 2560
188,648.-

ราคากลาง ซื้อกระสุนปืนพก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 ธันวาคม 2560
297,000.-

ราคากลาง ซื้อระบบรวบรวมข่าวกรองทางการสื่อสารในระบบดิจิทัล(ระบบตรวจสอบข้อมูลข่าวกรองใช้แอปพลิเคชันและระะบบคลาวด์) โดยวิธีคัดเลือก

21 ธันวาคม 2560
50,000,000.-

ราคากลาง ซื้อระบบตรวจหาร่องรอยสารเสพติดและวัตถุระเบิด โดยวิธีคัดเลือก

20 ธันวาคม 2560
40,900,000.-

ราคากลาง ซื้อระบบค้นหาเป้าหมายต่อต้านการก่อการร้าย โดยวิธีคัดเลือก

15 ธันวาคม 2560
49,300,000.-

ราคากลาง จ้างซ่อมยานพาหนะ รวม 2 คัน จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ธันวาคม 2560
429,022.92

ราคากลาง จ้างซ่อมยานพาหนะ รวม 5 คัน จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ธันวาคม 2560
205,407.90

ราคากลาง ซื้อวัสดุก่อสร้าง ไตรมาสที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ธันวาคม 2560
154,801.18

ราคากลาง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 ธันวาคม 2560
153,111.65

ราคากลาง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 ธันวาคม 2560
490,296.-

ราคากลาง ซื้อระบบติดต่อสื่อสารแบบดิจิทัล ด้านการข่าว โดยวิธีคัดเลือก

8 ธันวาคม 2560
4,800,000.-

ราคากลาง ซื้อระบบส่งภาพและเสียงแบบไร้สายด้านการข่าว พร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ โดยวิธีคัดเลือก

8 ธันวาคม 2560
6,500,000.-

ราคากลางซื้อระบบจัดส่งข้อมูลและเสียง พร้อมระบบเข้ารหัสและฐานข้อมูลชุดปฏิบัติการข่าว โดยวิธีคัดเลือก

8 ธันวาคม 2560
20,000,000.-

ราคากลาง ซื้อยางรถยนต์ โดยวิธี e-bidding

7 ธันวาคม 2560
2,826,280.-

ราคากลาง ซื้อวัสดุและชิ้นส่วนอะไหล่(ขั้น 1-2) (142 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6 ธันวาคม 2560
379,932.-

ราคากลาง ซื้อวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร์ (18 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6 ธันวาคม 2560
449,820.-

ราคากลาง ซื้ออุปกรณ์สายสื่อสาร (3 รายการ) โดยวิธีคัดเลือก

29 พฤศจิกายน 2560
49,948,694.00

ราคากลาง ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 พฤศจิกายน 2560
480,000.00

ราคากลาง ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 พฤศจิกายน 2560
347,964.00

ราคากลาง เช่าบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตสำหรับการเชื่อมต่อรับ-ส่ง ข้อมูลในการปฏิบัติงานข่าวกรองและการต่อต้านข่าวกรอง ตามภารกิจ ศรภ. โดยวิธีคัดเลือก

14 พฤศจิกายน 2560
963,000.00

ราคากลาง ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 พฤศจิกายน 2560
499,979.54

ราคากลาง ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 พฤศจิกายน 2560
249,219.87

ราคากลาง ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 พฤศจิกายน 2560
455,884.20

ราคากลาง ค่าเช่าวงจรเชื่อมต่ออินเทอร์เนต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับระบบสารสนเทศ ศรภ.

27 ตุลาคม 2560
336,408.-