:: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1) ::
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศร่างขอบเขต(TOR) (เผยแพร่เพื่อวิจารณ์)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศขายทอดตลาด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศเผยแพร่ การแก้ไขสัญญา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายเดือน (สขร.1)
ประกาศราคากลาง
ประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ 2562
เดือน
วิธี
ตุลาคม
เฉพาะเจาะจง        
พฤศจิกายน เฉพาะเจาะจง
คัดเลือก

 

 

ธันวาคม
เฉพาะเจาะจง
คัดเลือก

   
มกราคม
เฉพาะเจาะจง
คัดเลือก

   
กุมภาพันธ์
เฉพาะเจาะจง
คัดเลือก

   
มีนาคม
เฉพาะเจาะจง
คัดเลือก

   
เมษายน
เฉพาะเจาะจง


   
พฤษภาคม เฉพาะเจาะจง
คัดเลือก
ประกวดราคา
   
มิถุนายน


   
กรกฎาคม


   
สิงหาคม


   
กันยายน          
  ประจำปีงบประมาณ 2561
ประจำปีงบประมาณ 2560
ประจำปีงบประมาณ 2559
ประจำปีงบประมาณ 2558
ประจำปีงบประมาณ 2557
ประจำปีงบประมาณ 2556
ประจำปีงบประมาณ 2555
ประจำปีงบประมาณ 2554
ประจำปีงบประมาณ 2553