พล.ต.วันชัย ชัยประภา รอง ผบ.ศรภ.
ตรวจเยี่ยม รร.รปภ. 10 พ.ย. 60
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนรักษาความปลอดภัย เลขที่ 242 ถนนพระรามที่ 5 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม.10300 โทร.02 241 5671-2