รายงายตัว วันที่ 2 พ.ย. 60 เวลา 0700-0930 น.
ณ ห้องเรียนชั้น 3 อาคาร 204 โรงเรียนรักษาความปลอดภัย
การแต่งการชุดปฏิบัติงานปกติแขนยาว งดหมวกพิธีเปิดการศึกษา
หลักสูตรข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 51
ประธานพิธี พลโท ดร.ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.ศรภ.
ณ รร.รปภ. 2 พ.ย.60

หลักสูตรข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 51
ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
สถาบันภาษากองทัพไทย 3 พ.ย.60


 

 

กิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์ หลักสูตรข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 51
ณ รร.รปภ. 10 พ.ย.60

 


หลักสูตรข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 51
ศึกษาดูงานพื้นที่ภาคเหนือ
3 - 8 ธ.ค. 60

 

 

หลักสูตรข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 51
ศึกษาดูงาน ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย
4 ธ.ค. 60

 หลักสูตรข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 51
ศึกษาดูงาน ด่านศุลกากรเชียงของ
4 ธ.ค. 60

หลักสูตรข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 51
ศึกษาดูงาน ศป.ข.ภาค ๒
6 ธ.ค. 60พล.ต.วันชัย ชัยประภา รอง ผบ.ศรภ.
พบปะผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตรข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 51
15 ธ.ค. 60กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ หลักสูตร ขกศ.51 รปภ.45 และ ข้าราชการ รร.รปภ.
27 ธ.ค. 60


หลักสูตร ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 51
ศึกษาดูงานภาคใต้ 28 ม.ค. - 2 ก.พ. 61
สักการะท่านเทพมูลเดชมงคลฯ
28 ม.ค. 61


หลักสูตร ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 51
เยี่ยมชม อุทยานหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี
29 ม.ค. 61


หลักสูตร ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 51
เยี่ยมชมเกาะปันหยี/สนามฟุตบอลลอยน้ำ
30 ม.ค. 61


หลักสูตร ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 51
ฟังบรรยายสรุป ด่านตรวจคนเข้าเมือง
ปาดังเบซาร์และศุลกากร จ.สงขลา
1 ก.พ. 61


หลักสูตร ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 51
ฟังบรรยายสรุปที่ ศปข.ภาค ๔ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
2 ก.พ. 61

 

 

แถลงผลงานหลักสูตร
15 พ.ค.61 ณ ห้อง อินทุภูติ ศรภ. 

พิธีปิดการศึกษา


 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนรักษาความปลอดภัย เลขที่ 242 ถนนพระรามที่ 5 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม.10300 โทร.02 241 5671-2