รายงายตัว วันที่ 19 ต.ค. 60 เวลา 0700-0930 น.
ณ ห้องเรียนชั้น 2 อาคาร 204 โรงเรียนรักษาความปลอดภัย
การแต่งการชุดปฏิบัติงานปกติแขนยาว งดหมวก
พิธีเปิดการศึกษา
หลักสูตรการักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 45
ประธานพิธี พลโท ดร.ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.ศรภ.
ณ รร.รปภ.19 ต.ค.60หลักสูตรการักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 45
ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
ณ สถาบันภาษา กองบัญชาการกองทัพไทย 20 ต.ค.60หลักสูตรการักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 45
การเข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำวัน


 


กิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์ หลักสูตรการักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 45
ณ รร.รปภ. 25 ต.ค.60
พ.อ.ชนะ บุญปราศภัย รอง ผบ.รร.รปภ. และคณะผู้เข้ารับการศึกษา
หลักสูตรการักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 45
ศึกษาดูงานที่เรือนจำกลางเขาบิน และเรือนจำกลางราชบุรี ต.น้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี
เมื่อ วันที่ 24 พ.ย. 60

หลักสูตร การรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 45
ศึกษาดูงานและฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น บ.แอนตี้ไฟร์
18 ธ.ค.60

กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ หลักสูตร ขกศ.51 รปภ.45 และ ข้าราชการ รร.รปภ.
27 ธ.ค. 60หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 45
ดูงานการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
8 ม.ค. 61


หลักสูตร การรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 45
เข้าฟังการบรรยายภารกิจ ของ ศรภ. และ การรักษาความปลอดภัยใน ศรภ.
ผู้บรรยาย พล.ต.วันชัย ชัยประภา (รอง ผบ.ศรภ.), พ.อ.วัชรพล พรหมเสนา ( ผอ.กยข.),
พ.อ.จตุรพร สุนทรนนท์ ( ผอ.กอง 7), น.ท.หญิง กนกวรรณ แสงบรรเจิดกุล (น.ประจำศรภ.)
ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ศรภ. 9 ม.ค. 61

หลักสูตร การรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 45
ยิงปืน ณ สนามยิงปืน ศรภ.
9 ม.ค. 61

หลักสูตร การรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 45
ออกเดินทางจาก รร.รปภ. ศึกษาดูงานพื้นที่ภาคเหนือ
14 ม.ค.61

หลักสูตร การรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 45
สักการะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและสักการะพระบรมธาตุลำปางหลวงฯ
15 ม.ค.61

หลักสูตรการักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 45
สักการะวัดพระธาตุลำปางหลวง จ.ลำปาง
15 ม.ค. 61

หลักสูตรการักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 45
สักการะวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จ.ลำพูน
15 ม.ค. 61

หลักสูตรการักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 45
ศึกษาดูงาน ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่
16 ม.ค. 61


หลักสูตร การรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 45
ศึกษาดูงานสถานีขนถ่ายศูนย์ควบคุมและรายงานดอยอินทนนท์
17 ม.ค.61


พิธีปิดการศึกษา
หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 45
ประธานพิธี พล.ต.วันชัย ชัยประภา รอง ผบ.ศรภ.
ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ศรภ. 26 ม.ค. 61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนรักษาความปลอดภัย เลขที่ 242 ถนนพระรามที่ 5 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม.10300 โทร.02 241 5671-2