รายงายตัว วันที่ 21 มิ.ย.61 เวลา 0700-0930 น.
ณ ห้องเรียนชั้น 2 อาคาร 204 โรงเรียนรักษาความปลอดภัย
การแต่งการชุดปฏิบัติงานปกติแขนยาว งดหมวก

 


พิธีเปิดการศึกษา
หลักสูตรผู้ช่วยนายทหารฝ่ายการข่าว รุ่นที่ 53
ประธานพิธี พล.ต.วันชัย ชัยประภา รอง ผบ.ศรภ.
ณ รร.รปภ. 21 มิ.ย. 61

 

 

กิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์

 

 

ฝึกยิงปืนทำนองรบ ณ สนามยิงปืน ศรภ.

 

 

ดูงานเรือนจำกลางเขาบิน จ.ราชบุรี


 
พิธีปิดการศึกษา
หลักสูตรผู้ช่วยนายทหารฝ่ายการข่าว รุ่นที่ 53
ประธานพิธี พล.ต.วันชัย ชัยประภา รอง ผบ.ศรภ.
7 ก.ย. 61

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนรักษาความปลอดภัย เลขที่ 242 ถนนพระรามที่ 5 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม.10300 โทร.02 241 5671-2