ศูนย์รักษาความปลอดภัย


ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ผู้บังคับบัญชา  
หลักสูตร/การอบรม ปี 61

ภูมิทัศน์  


กิจกรรมในหลักสูตร/การอบรม
ขกศ.51
ตข.24
รปภ.45
ผช.น.ฝขว.53
ข้าราชการชั้นประทวนบรรจุใหม่

การปฏิบัติ
กิจกรรมภายใน รร.รปภ.
ติดต่อหน่วยงานใน รร.รปภ.

Link ประชาคมโรงเรียนข่าวกรอง
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และ คสช. 

 

 

พิธีเปิดการศึกษา
หลักสูตรการักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 45
ประธานพิธี พลโท ดร.ธนเกียรติ ชอบชื่นชน ผบ.ศรภ.
ณ รร.รปภ.19 ต.ค.60

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerพิธีปิดการศึกษา
หลักสูตรผู้ช่วยนายทหารฝ่ายการข่าว รุ่นที่ 52
ประธานพิธี พลโท ดร.ธนเกียรติ ชอบชื่นชน ผบ.ศรภ.
เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 60

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerพิธีเปิดการศึกษา
หลักสูตรผู้ช่วยนายทหารฝ่ายการข่าว รุ่นที่ 52
ประธานพิธี พล.อ.ต. นพรัตน์ จรรยาสวัสดิ์ รอง ผบ.ศรภ.
เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 60

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 50
ประธานพิธี  พลโท ดร.ธนเกียรติ ชอบชื่นชน  ผบ.ศรภ.
เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 60

 

 

 

 

 

 
 
โรงเรียนรักษาความปลอดภัย เลขที่ 242 ถนนพระรามที่ 5 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม.10300 โทร.02 241 5671-2