การตรวจเยี่ยมการความพร้อมเตรียมการเปิดหลักสูตรฯ รร.รปภ.New

วันพุธที่ ๒๒ ก.ย. ๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต. จตุรพร สุนทรนนท์ เสธฯ ศรภ. ตรวจเยี่ยมทางฝ่ายอำนวยการในการตรวจความพร้อมเตรียมการเปิดหลักสูตรข่าวกรองทางยุทธศาสตร์(ขกศ.) รุ่นที่ ๕๕ ณ รร.รปภ.ศรภ. See more

พิธีปิดหลักสูตร น.ฝขว.ร่วม บก.ทท.New

หลักสูตร น.ฝขว.ร่วม บก.ทท. หลักสูตร ชั้นนายร้อย(ร.ต.-ร.อ.) See more

การประชุมคณะกรรมการการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ของ ศรภ.New

พล.ต. ทวีศักดิ์ มณีวงศ์ รอง ผบ.ศรภ. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของ ศรภ. ครั้งที่ ๑/๖๔ ณ ห้องประชุมอินทุภูติ See more

หลักสูตร น.ฝขว.ร่วม บก.ทท.

หลักสูตร น.ฝขว.ร่วม บก.ทท. หลักสูตร ชั้นนายร้อย(ร.ต.-ร.อ.) See more

หลักสูตร ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์

หลักสูตร ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ หลักสูตร ชั้นนายพัน(พ.ต.-พ.อ.) See more

หลักสูตร รปภ.

หลักสูตร น.ฝขว.ร่วม บก.ทท. หลักสูตร ชั้นนายร้อย(ร.ต.-ร.อ.) See more

งานสถาปนา รร.รปภ.

รร.รปภ. จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๙๙ (รูปกิจกรรม) See more...