ศูนย์รักษาความปลอดภัย


ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ผู้บังคับบัญชา  
หลักสูตร/การอบรม ปี 61กิจกรรมในหลักสูตร/การอบรม
หลักสูตรข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 51

หลักสูตรการต่อต้านการข่าวกรอง รุ่นที่ 24
หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 45
หลักสูตรผู้ช่วยนายทหารฝ่ายการข่าว รุ่นที่ 53
หลักสูตรข้าราชการชั้นประทวนบรรจุใหม่

การปฏิบัติ
กิจกรรมภายใน รร.รปภ.
ติดต่อหน่วยงานใน รร.รปภ.

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

 

 

พิธีเปิดการศึกษา
หลักสูตรการต่อต้านการข่าวกรอง รุ่นที่ 24
ประธานพิธี พล.ต.วันชัย ชัยประภา รอง ผบ.ศรภ.
ณ รร.รปภ. 6 ก.พ. 61

 

พิธีปิดการศึกษา
หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 45
ประธานพิธี พล.ต.วันชัย ชัยประภา รอง ผบ.ศรภ.
ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ศรภ. 26 ม.ค. 61

 


พล.ต.วันชัย ชัยประภา รอง ผบ.ศรภ.
ตรวจเยี่ยม รร.รปภ. 10 พ.ย. 60


พิธีเปิดการศึกษา
หลักสูตรข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 51
ประธานพิธี พลโท ดร.ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.ศรภ.
ณ รร.รปภ. 2 พ.ย.60

 

พิธีเปิดการศึกษา
หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 45
ประธานพิธี พลโท ดร.ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.ศรภ.
ณ รร.รปภ.19 ต.ค.60

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerพิธีปิดการศึกษา
หลักสูตรผู้ช่วยนายทหารฝ่ายการข่าว รุ่นที่ 52
ประธานพิธี พลโท ดร.ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.ศรภ.
เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 60

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerพิธีเปิดการศึกษา
หลักสูตรผู้ช่วยนายทหารฝ่ายการข่าว รุ่นที่ 52
ประธานพิธี พล.อ.ต. นพรัตน์ จรรยาสวัสดิ์ รอง ผบ.ศรภ.
เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 60

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 50
ประธานพิธี พลโท ดร.ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.ศรภ.
เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 60

 

 

 

 

 
 
โรงเรียนรักษาความปลอดภัย เลขที่ 242 ถนนพระรามที่ 5 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม.10300 โทร.02 241 5671-2