รายงายตัว วันที่ 6 ก.พ. 61 เวลา 0700-0930 น.
ณ ห้องเรียนชั้น 2 อาคาร 204 โรงเรียนรักษาความปลอดภัย
การแต่งการชุดปฏิบัติงานปกติแขนยาว งดหมวก

 

 

พิธีเปิดการศึกษา
หลักสูตรการต่อต้านการข่าวกรอง รุ่นที่ 24
ประธานพิธี พล.ต.วันชัย ชัยประภา รอง ผบ.ศรภ.
ณ รร.รปภ. 6 ก.พ. 61


กิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์ หลักสูตรการต่อต้านการข่าวกรอง รุ่นที่ 24
ณ รร.รปภ. 14 ก.พ.61

 

 

พิธีปิดการศึกษา
หลักสูตรการต่อต้านการข่าวกรอง รุ่นที่ 24
ประธานพิธี พล.ท.ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม  ผบ.ศรภ.
ณ สโมสรนายทหาร ศรภ. 14 มิ.ย. 61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนรักษาความปลอดภัย เลขที่ 242 ถนนพระรามที่ 5 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม.10300 โทร.02 241 5671-2