Img

“ ศูนย์รักษาความปลอดภัยมีหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการข่าวกรอง และการต่อต้านการข่าวกรองทางทหาร เพื่อความมั่นคงของประเทศ การรักษาความปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และพระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนบุคคลสำคัญ
การรักษาความปลอดภัยทางทหาร ทางการข่าวกรอง และทางการสื่อสาร รวมทั้งการดำเนินการฝึกศึกษาด้านการข่าวกรอง และปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย... ”

กิจกรรมของหน่วย

 • Img

  วันคล้ายวันสถาปนา ศูนย์รักษาความปลอดภัย วันพุธ ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗

 • Img

  พิธีบวงสรวง ศาลพ่อปู่สิงหชัยมงคล ศูนย์รักษาความปลอดภัย วันศุกร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

 • Img

  ผบ.ศรภ. พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และครอบครัว ศรภ. ร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหา มหาราชินี ณ บริเวณลานด้านหน้า ศรภ. เมื่อวันที่ ๑๒ ส.ค. ๒๕๕๗

 • Img

  พลโท นุโรจน์ รอดโพธิ์ทอง ผบ.ศรภ. เป็นประธานในการเปิดกรวยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหา มหาราชินี ณ ห้องประชุมอินทุภูติ
  เมื่อวันที่ ๗ ส.ค.๕๗

 • Img

  พลโท นุโรจน์ รอดโพธิ์ทอง ผบ.ศรภ. วางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหา มหาราชินี ณ กองบัญชาการกองทัพไทย
  เมื่อวันที่ ๔ ส.ค.๕๗